Thống kê
Hôm nay : 1
Tháng 11 : 183
Năm 2021 : 4.161
Hướng dẫn công tác phổ biến, giáo dục pháp luật Quý IV/2019 và hưởng ứng “Ngày Pháp luật” năm 2019
Ngày ban hành:
10/02/2020
Ngày hiệu lực:
14/10/2019
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Kế hoạch Thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính trong đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động năm 2019
Ngày ban hành:
10/02/2020
Ngày hiệu lực:
21/03/2019
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Kế hoạch Công tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm học 2019-2020 Và hưởng ứng “Ngày Pháp luật” năm 2019 của Trường MN Thạch Đài
Ngày ban hành:
10/02/2020
Ngày hiệu lực:
10/10/2019
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Kế hoạch hoạt động y tế trường học năm học 2019-2020
Ngày ban hành:
10/02/2020
Ngày hiệu lực:
07/09/2019
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Kế hoạch Hội thi “Gia đình dinh dưỡng và trẻ thơ” Năm học 2019-2020
Ngày ban hành:
10/02/2020
Ngày hiệu lực:
25/09/2019
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Hướng dẫn công tác PBGDPL Quý IV/2019 và hưởng ứng “Ngày Pháp luật” năm 2019
Ngày ban hành:
10/02/2020
Ngày hiệu lực:
08/10/2019
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Thông báo thời gian vao học giờ Mùa Đông
Ngày ban hành:
10/02/2020
Ngày hiệu lực:
16/10/2019
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
V/v rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ
Ngày ban hành:
10/02/2020
Ngày hiệu lực:
20/09/2019
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
V/v hướng dẫn vận động, tiếp nhận, quản lí và sử dụng các khoản tài trợ cho cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh
Ngày ban hành:
10/02/2020
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Quyết định về việc điều chỉnh biên chế công chức trong các cơ quan, tổ chức hành chính; số lượng người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập năm 2019
Ngày ban hành:
10/02/2020
Ngày hiệu lực:
12/08/2019
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Kế hoạch Thực hiện “Ngày Pháp luật nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam” năm 2019 trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh
Ngày ban hành:
10/02/2020
Ngày hiệu lực:
30/09/2019
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Quyết định về việc ban hành Khung kế hoạch thời gian năm học 2019-2020 đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên
Ngày ban hành:
10/02/2020
Ngày hiệu lực:
16/08/2019
Trạng thái:
Đã có hiệu lực